Research Grants


Current Projects:

OPUS 19 Grant “Visual contact and emotional mimicry: Why do people mimic the emotions of others even though they cannot see them?”, (2020-current), (PI: Olszanowski) financed by the National Science Centre (NCN)


Past Projects:

RID Grant “Unegatywnianie dźwięków z obszaru poza kontrolą wzrokową – fizjologiczne korelaty reakcji afektywnych na bodźce o różnej lokalizacji przestrzennej.“, (2019-2020), (PI: Olszanowski, Frankowska, Tołopiło) financed by the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW)

OPUS 11 Grant “Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dla wydawania sądów społecznych i przebiegu interakcji.”, (2016-2019), (PI: Olszanowski) financed by the National Science Centre (NCN)

ETIUDA 4 Grant “Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu.”, (2016), (University of California, San Diego, PI: Frankowska) financed by the National Science Centre (NCN)

OPUS 1 Grant “Rola płynności przetwarzania i łatwości kategoryzacji ekspresji emocjonalnej na oceny i sądy społeczne.”, (2011-2014), (PI: Winkielman) financed by the National Science Centre (NCN)